Kategorier
Nyheter

Fordonsskatt 2015 = skattechock?

Fordonsskatt 2015 = en skattechock? – Regeringen utreder alternativ och åtgärder för att få en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Utredningen påbörjades hösten 2012 och skall vara klar inom ett år, dvs hösten 2013. Enligt DI.se kommer utredningen att peka på radikala förslag och förslag på ett nytt system för bilskatt som liknar det som Frankrike införde 2008. Det skattesystemet innebär att små/lätta bilar (1370 kg) samt snåla (120 g/km) får tillgodoräkna skatt från dom tyngre/törstigare bilarna. Rent praktiskt innebär det att dom tyngre/törstigare bilarna får betala 375 kr för varje gram som överstiger 120 g/km.
Till exempel skulle en bil som släpper ut 200 g/km beskattas med 30.000 kr/år. Utöver detta vill man sänka nivån med 6 gram per år, vilket skulle innebära en gräns på 90 g/km år 2020 (och samma bil skulle beskattas med 41.250 kr).

Samtidigt som tunga/törstiga bilar straffas gynnas dom som släpper ut lite, tex en elbil med nollutsläpp gynnas med ett skattestöd på 30.000 kr (2015).

Den nya fordonsskatten innebär ett nollsummespel, bilar med låga utsläpp gynnas, utan någon supermiljöbilspremie eller skattebefrielse för miljöbilar.

Förändrad fordonsskatt 2015, räkna ut din nya skatt här:

Kategorier
Nyheter

Supermiljöbilspremie

Regeringens nya kategori miljöbilspremie kallas supermiljöbilspremie. Supermiljöbilspremien planeras att införas 1 januari 2012 och ska löpa under nästkommande 3 år.

Tanken är att premiera dom mest miljövänliga bilarna för oss som ska köpa bil.

En supermiljöbil ska klara utsläpp på högst 50 gram koldioxid per kilometer.

Förutom utsläpp fanns det från början i förslaget andra kriterier som tex krav på 5 stjärnor i Euro-NCAP krocksäkerhet. Problemet med dessa högt ställda krav gjorde att många elbilar och hybridbilar hade svårt att klara kriterierna. Nu ser regeringens förslag ut att ha minskat på dessa krav. Ytterligare krav ställs på totala energianvändningen, man sätter även en gräns på buller, en supermiljöbil ska inte låta mer än en genomsnittsbil (72 db).

Utsläppskravet på 50g/km är dubbelt så hårt som tidigare krav och innebär i praktiken att bara elbilar eller laddhybridbilar kommer att kunna ta del av supermiljöbilspremien.

Supermiljöbil

 

Ca 40.000 kr ska en supermiljöbil premieras med på inköpspriset.

Läs mer om supermiljöbilsförslaget hos Transportstyrelsen.