Kategorier
Nyheter

Fordonsskatt 2020 WLTP

2020 införs ett nytt sätt att beräkna fordonsskatt, WLTP-systemet. WLTP ger mer korrekta siffror när det gäller att mäta bilars förbrukning och CO2 utsläpp. Det innebär att bilskatten för dom flesta fordon kommer att bli högre.

Bilar som fått högre skatt efter införandet av Bonus Malus kommer få ytterligare höjd skatt (3 första åren).

Redan från början när Bonus Malus infördes var det bestämt att WLTP-körcykeln skulle införas från 1 januari 2020.

Samtidgt ändras gränsen för bonusbilar (elbil och laddhybrid), den höjs från 60 till 70 gram CO2 per km.

Obs, nya skatten gäller bara bilar som säljs från 1/1 2020.

Kategorier
Nyheter

Nya bilskatten 2018 regeringens förslag

Ny bilskatt från 1 juli 2018 enligt förslag från regeringen. Regeringen föreslår ny fordonsskatt som för dom flesta innebär en höjning, systemet bygger på att bilar med höga utsläpp ska betala mer och bilar med låga utsläpp ska få en bonus (utbetalda pengar) s.k. ”bonus malus systemet”, systemet är tänkt att finansiera ”sig självt” och syftet är att gynna bilar med låga utsläpp och straffa dom med höga och på så sätt tvinga fram en fordonsflotta i Sverige med mer miljövänliga bilar. Dom nya reglerna är tänkt att börja gälla på fordon f.o.m. årsmodell 2018.

Bonus till bilar med låga utsläpp

Bonus till bilar med låga utsläpp, från 7.500kr för alla gasbilar och bilar med högst 60g Co2/km, till max 45.000kr för bilar med noll utsläpp (0 CO2).

Höjd fordonsskatt för bilar med högre utsläpp

Bilar (max 3500kg totalvikt) som är bensin- eller dieseldrivna får höjd fordonsskatt dom 3 första åren, bilar som kan drivas med etanol/gas (ej gasol) är undantagna. Efter dom 3 första åren trappas skattehöjningen ner.

Gränsen för när ovan skattehöjning träder i kraft sänks till 95g, dvs alla bilar med utsläpp över 95g CO2/km får förhöjd skatt (höjningen baseras på mängd utsläpp utöver 95 gram).

Skattebefrielse för EURO6 fordon slopas

Miljötillägget för dieselfordon som uppfyller EURO6 behålls och 5-åriga skattebefrielsen för dessa fordon slopas.

Fordonsskatt för mc höjs

Motorcyklar får höjd skatt från 180kr till 360kr.

Viktbaserade fordonsskatter höjs

Fordon som beskattas enligt vikt får alla en höjning av fordonsskatten (personbilar, lätt lastbil och lätt buss), viktbaserade fordonsskatten justeras uppåt.

Läs mera från Regeringen: Pressmeddelande om regeringens förslag eller läs förslaget i sin helhet.

Förslaget ligger ute som remiss och svarstiden är satt till 19 april 2017.

Exempel Volvo V90 T5

V90 T5 har 154g CO2/km, skatt ca 1500kr.
Från 95 > 139 = 45 à 77kr = 3465kr
Från 140 > 154 = 14 à 100kr = 1400kr
360kr (grundavgift) + 3465kr + 1400kr = ny skatt 5225kr/år (3 första åren).

Exempel Volvo V40 D3

V40 D3 (manuell) har 96g CO2/km, skatt ca 1100kr.
Från 95 > 96 = 1 à 77kr = 77kr
Dieselbil, tillkommer miljötillägg 250kr och bränsletillägg 12.88kr/gram CO2 (12.88*96)
360kr (grundavgift) + 77kr + 250kr + 1223kr = ny skatt 1923kr/år (3 första åren).

Exempel Passat Sportscombi TDI 4motion DSG

Passat Variant med 190hk och DSG automat har 135g CO2/km, skatt ca 2300kr.
Från 95 > 135 = 40 à 77kr = 3080kr
Dieselbil, tillkommer miljötillägg 250kr och bränsletillägg 12.88kr/gram CO2 (12.88*135).
360kr (grundavgift) + 3080kr + 250kr + 1738kr = 5429kr/år (3 första åren).

Vilka påverkas?

För vem gäller den nya skatten? Det råder lite olika tolkningar av regeringens förslag..
Citat:
Enligt betänkandet som i dag lämnades till regeringen föreslås att detta ska införas för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar av fordonsår 2018 eller senare.

Baserat på fjolårets nybilsförsäljning skulle nio av tio nyköpta bilar få höjd skatt.
– Vi tycker att det här är rätt väg att gå. Men det är väldigt viktigt att det här bara gäller nya bilar så att det påverkar konsumenten inför ett nytt köp och inte drabbar de som redan har äldre bilar, säger Fredrik Daveby, vd för Motormännen.

Alltså, redan befintliga bilar påverkas inte av detta.

Räkna ut din nya skatt

Räkna ut vad den nya skatten blir baserat på koldioxidutsläpp och bränsle (obs ej gas-drivna).

Utsläpp CO2:
Bränsle:

Kategorier
Nyheter

Höjd bensinskatt och dieselskatt 2016

Höjd skatt på bensin och diesel 2016 blir följden om regeringens förslag går igenom.

Det är energiskatten som höjs. Regeringen föreslår att energiskatten på bensin höjs med ytterligare 4 öre + moms och dieselskatt med ytterligare 5 öre + moms utöver tidigare förslag. Det tidigare förslaget var 44 öre för bensin resp 48 öre för diesel, vilket innebär att regeringen nu aviserar en total höjning av energiskatten för bensin på 48 öre + moms och diesel på 53 öre + moms.

Om förslaget går igenom kommer skattehöjningen gälla från 1 januari 2016.

Kategorier
Nyheter

Fordonsskatt 2015 = skattechock?

Fordonsskatt 2015 = en skattechock? – Regeringen utreder alternativ och åtgärder för att få en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Utredningen påbörjades hösten 2012 och skall vara klar inom ett år, dvs hösten 2013. Enligt DI.se kommer utredningen att peka på radikala förslag och förslag på ett nytt system för bilskatt som liknar det som Frankrike införde 2008. Det skattesystemet innebär att små/lätta bilar (1370 kg) samt snåla (120 g/km) får tillgodoräkna skatt från dom tyngre/törstigare bilarna. Rent praktiskt innebär det att dom tyngre/törstigare bilarna får betala 375 kr för varje gram som överstiger 120 g/km.
Till exempel skulle en bil som släpper ut 200 g/km beskattas med 30.000 kr/år. Utöver detta vill man sänka nivån med 6 gram per år, vilket skulle innebära en gräns på 90 g/km år 2020 (och samma bil skulle beskattas med 41.250 kr).

Samtidigt som tunga/törstiga bilar straffas gynnas dom som släpper ut lite, tex en elbil med nollutsläpp gynnas med ett skattestöd på 30.000 kr (2015).

Den nya fordonsskatten innebär ett nollsummespel, bilar med låga utsläpp gynnas, utan någon supermiljöbilspremie eller skattebefrielse för miljöbilar.

Förändrad fordonsskatt 2015, räkna ut din nya skatt här:

Kategorier
Nyheter

Fordonskatt i mobiltelefonen

Fordonsskatt enkelt med mobiltelefonen. Nu kan du som har en Iphone eller Android mobiltelefon installera Transportstyrelsens App ”Mina Fordon”.

    Med appen kan du utföra:

  • Ägarbyte
  • Ställa på fordon
  • Ställa av fordon
  • Visa uppgifter fordon

Med appen kan du enkelt se vad ditt eller ett annat fordon har för fordonsskatt, eller om fordonet är skattebefriat/skattefritt.

Uppgifter från andra fordon innefattar årsmodell, färg, antal ägare, chassinummer, tekniska data som effekt/max lastvikt/dragvikt. Du ser även information om senaste besiktning och när nästa besiktning ska göras och om fordonet är importerat eller ej. Och som sagt vad fordonet har för fordonsskatt.

Här kan du läsa mer om Appen på Transportstyrelsens sida: Mina Fordon.

Här kan du ladda ner Appen direkt för Iphone eller Android.

Kategorier
Nyheter

Supermiljöbilspremie

Regeringens nya kategori miljöbilspremie kallas supermiljöbilspremie. Supermiljöbilspremien planeras att införas 1 januari 2012 och ska löpa under nästkommande 3 år.

Tanken är att premiera dom mest miljövänliga bilarna för oss som ska köpa bil.

En supermiljöbil ska klara utsläpp på högst 50 gram koldioxid per kilometer.

Förutom utsläpp fanns det från början i förslaget andra kriterier som tex krav på 5 stjärnor i Euro-NCAP krocksäkerhet. Problemet med dessa högt ställda krav gjorde att många elbilar och hybridbilar hade svårt att klara kriterierna. Nu ser regeringens förslag ut att ha minskat på dessa krav. Ytterligare krav ställs på totala energianvändningen, man sätter även en gräns på buller, en supermiljöbil ska inte låta mer än en genomsnittsbil (72 db).

Utsläppskravet på 50g/km är dubbelt så hårt som tidigare krav och innebär i praktiken att bara elbilar eller laddhybridbilar kommer att kunna ta del av supermiljöbilspremien.

Supermiljöbil

 

Ca 40.000 kr ska en supermiljöbil premieras med på inköpspriset.

Läs mer om supermiljöbilsförslaget hos Transportstyrelsen.

Kategorier
Nyheter

Dieselpris förbi bensinpris

Nu är dieselpriset förbi bensinpriset. Detta beror troligtvis på första steget av höjningen av energiskatten, som resulterade i 20 öre högre dieselpris f.o.m. 1 januari 2011. Steg två sker 1 januari 2013 och då höjs skatten ytterligare 20 öre.

När är det lönsamt med diesel?

Samtidigt som fordonsskatten för dieseldrivna personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar sänks och baseras på koldioxidutsläpp (gäller lastbilar/bussar som tas i trafik f.o.m. 2011-01-01).

Även fordonsskatten för tunga lastbilar och bussar har sänkts för att kompensera den högre bränsleskatten, dessa fordonsskatter ligger nu i nivå med EU’s miniminivåer.

Här räknar du ut din dieselskatt.