Kategorier
Allmänt

Sänkt bränsleskatt 2024

Skatten på både diesel och bensin sänks 2024. Skatt på diesel sänks med 43 öre per liter och skatten på bensin sänks med 1,64 kr per liter.

Förutom skattesänkningen sänks även reduktionsplikten. Reduktionsplikten innebär ett krav på inblandning av biobränslen i både bensin och diesel. Sverige har tidigare haft en av de högsta nivåerna av reduktionsplikt, vilket har lett till höga drivmedelspriser på framförallt diesel (där inblandningen är högre).

Från 2024-01-01 sänks reduktionsplikten för både bensin och diesel ner till 6 procent. Tidigare låg inblandningsprocenten på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel. Det är alltså störst sänkning av inblandning av biobränslen på diesel. I teorin innebär det en sänkning av bränslepriset för bensin med ca 30 öre och för diesel med ca 4 kronor.dieselskatt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


− sju = 2