Skatt Husbil

Skatteverket har beslutat att ändra tolkningen av formeln av hur fordonsskatt för husbilar beräknas, detta gäller f.o.m. 2016-01-01. Man anser att det angivna värdet på koldioxidutsläpp (CO2/km) ofta är felaktigt och inte grundar sig på den färdiga husbilens utsläpp utan på chassitillverkarens uppgifter. Den nya förändringen innebär således att samtliga husbilar (personbil klass 2) som tagits i bruk 2011-01-01 eller senare beräknas enligt särskild beräkningsmetod. Samtidigt ändrar man beräkningen med hänsyn till om fordonet har automatisk växellåda (uppgift som tidigare ibland varit specificerat som okänt), eller fyrhjulsdrift.

Här kan du räkna bilskatt för husbil (både viktbaserad och uträknad koldioxidbaserad).

Skatt husbil (dieseldriven) beräknas utifrån koldioxidutsläpp om husbilen är registrerad efter 2011-01-01, är däremot husbilen registrerad före 2010-12-31 så beräknas bilskatten baserad på dess totalvikt. Höga utsläpp resp totalvikt ger högre fordonsskatt.

Om husbilen är registrerad efter 2011-0-01 men saknar angivet koldioxidutsläpp (co2), vilket främst brukar gälla husbilar registrerade som personbilar klass 2, används istället en särskild beräkningsmetod.

Samma regler gäller för lätta lastbilar och lätta bussar.

Skatteverket har tabeller för vad fordonets skatt blir beroende på dess skattevikt (i detta fall totalvikt), använd dessa tabeller för att leta upp din totalvikt och dess fordonsskatt.

Skatteverkets tabell för fordonsskatt baserad på totalvikt.

Ska fordonsskatten baseras på koldioxidutsläpp använd sidan för beräkning fordonsskatt koldioxid.

Förtydligande gällande skatt på husbilar. Fordonsskatten bestäms utifrån fordonets drivmedel och utsläpp av koldioxid (CO2). Det koldioxidbaserade fordonsskattesystemet omfattar personbilar klass II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången i Sverige efter utgången av 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


+ tre = 9