Kategorier
Nyheter

Dieselpris förbi bensinpris

Nu är dieselpriset förbi bensinpriset. Detta beror troligtvis på första steget av höjningen av energiskatten, som resulterade i 20 öre högre dieselpris f.o.m. 1 januari 2011. Steg två sker 1 januari 2013 och då höjs skatten ytterligare 20 öre.

När är det lönsamt med diesel?

Samtidigt som fordonsskatten för dieseldrivna personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar sänks och baseras på koldioxidutsläpp (gäller lastbilar/bussar som tas i trafik f.o.m. 2011-01-01).

Även fordonsskatten för tunga lastbilar och bussar har sänkts för att kompensera den högre bränsleskatten, dessa fordonsskatter ligger nu i nivå med EU’s miniminivåer.

Här räknar du ut din dieselskatt.